EN régi oldal

SHAPE - SHaring Actions for Participation and Empowerment of migrant communities and LAs

2022.08.25.

SHAPE -SHaring Actions for Participation and Empowerment of migrant communities and LAs 

 

 

Az AMIF európai alap által finanszírozott SHAPE projekt célja, hogy elősegítse a bevándorló és menekült háttérrel rendelkező emberek részvételét a demokratikus folyamatokban, valamint az integrációs politikák kialakításában és végrehajtásában helyi, nemzeti és európai szinten, és hogy elősegítse a helyi önkormányzatok és a bevándorló és menekült közösségek közötti párbeszéd előmozdítását. 

 

#ShapeTheSocietyWeWant

  

A bevándorló és menekült háttérrel rendelkező közösségek és a helyi hatóságok bevonása és támogatása érdekében projekt megalapította a SHAPE Akadémiát. A projekt céljai a SHAPE Akadémián keresztül:

 • A  menekült és bevándorló közösségek támogatása az aktív részvételben helyi és nemzeti szinten;
 • A helyi önkormányzatok felkészítése a bevándorló és menekült hátterű emberekkel való részvételi folyamatok kialakítására;
 • A migrációs háttérrel rendelkező lakosok és a helyi önkormányzatok döntéshozóinak és dolgozóinak összehozása egy kísérleti projekt közös megtervezése és a különböző területeken (lakhatás, foglalkoztatás, oktatás, egészségügy és nemek közötti egyenlőség) folytatott konzultáció strukturált és formalizált módszerének kialakítása érdekében; 
 • A lakosság tudatosságának növelése Magyarországon, Horvátországban, Olaszországban, Németországban és Portugáliában a bevándorló és menekült közösségek uniós társadalmakhoz való pozitív hozzájárulásáról. 

 

A projekt 24 hónapig tart (2022. januártól 2023. decemberig) a következő partnerek részvételével:

 • Lousada és Stuttgart önkormányzata
 • ALDA nemzetközi hálózata
 • 5 civil szervezet: Artmisszio Alapítvány (Magyarország), WeWorld (Olaszország), RightChallenge (Portugália), Jesuit Refugee Service (Horvátország), LAKA (Németország)
 • A CONNGI egyesület – Új Olasz Nemzedékek Nemzeti Koordinációja

 

 

The SHAPE project, funded by the European fund AMIF,  aims to foster the participation of people with a migratory background in democratic processes and in the design and implementation of integration policies and practices at the local, national, and European levels. SHAPE promotes dialogue between local authorities and migrant communities and aims to create a cascade effect to increase inclusion. 

  

To involve and support communities with a migratory background and local authorities, the project designed and structured the SHAPE Academy. The project’s goals through the SHAPE Academy are: 

 • Empower migrant communities to actively participate at the local and national levels 
 • Increase the capacity of local authorities to build participatory processes with migrant communities 
 • Bring together citizens with a migratory background and representatives of local authorities to co-design a pilot project and to create a structured and formalized method of consultation in different fields (housing, employment, education, health, and gender equality); 
 • Raise citizens' awareness in Italy, Hungary, Croatia, Germany, and Portugal about the positive contribution of migrant communities to EU societies.  

 

The project has a duration of 24 months (from January 2022 to December 2023) and sees the participation as partners of:  

 • Municipalities of Lousada and Stuttgart  
 • 1 international network: ALDA  
 • 5 NGOs: Artmisszio Foundation (Hungary), WeWorld (Italy), RightChallenge (Portugal), Jesuit Refugee Service (Croatia), LAKA (Germany)  
 • The association CONNGI - National Coordination of New Italian Generations