EN régi oldal

PODER – Power dynamics in education revisited

2022.09.30.

PODER – Power dynamics in education revisited

During the two and a half years long collaboration with our partners from France, Italy, Portugal, and Spain, we aim to gain a more comprehensive view of how power and hierarchy appear in adult education. These dynamics of hierarchization appear in all human activities. Adult education is no exception.

 

Adult educators’ individual predisposition to horizontality and hierarchy affects how inclusive and active the learning environment could be, as power relations are directly connected to people’s sense of dignity, recognition, and autonomy. The educator’s capacity to counter group-based or even systemic exclusions will make it more or less possible for members of minority groups to participate more equally in the classroom or during trainings.

 

Our main objective is to identify, as well as provide knowledge and perspectives for educators and trainers about the important problem areas relating to power imbalances and identity exclusions, such as hidden or not-so-hidden racism, coloniality, sexism, and other gender-based and sexuality-based discriminations, challenges that different minorities and poor people face. We would like to also design and offer useful competencies, tools, guides, and trainings on how to tackle and overcome these often emotionally difficult challenges related to power and hierarchy more effectively.

 

The effects of power imbalances in the training room are already felt by trainers and participants, but the issues specifically related to adult education are highly under-addressed. Thus, raising awareness of this topic and offering pathways to development is timely.

 

Our Facebook page:https://www.facebook.com/poder.project

Our partners

  • - Élan Interculturel – Paris, France https://elaninterculturel.com/
  • - Giolli Cooperativa Sociale – Montechiarugolo, Italy https://www.giollicoop.it/
  • - Ulex Project – Lleida, Spain https://ulexproject.org/
  • - Universidade do Porto – Porto, Portugal https://www.up.pt/portal/en/

The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

 

 

PODER – Power dynamics in education revisited

A francia, olasz, portugál és spanyol partnereinkkel folytatott két és fél éves nemzetközi együttműködés során célunk, hogy átfogóbb képet kapjunk arról, hogyan jelenik meg a hatalom és a hierarchia a felnőttképzésben. A hierarchikus különbségekből eredő dinamikák minden emberi tevékenységben jelen vannak. Ez alól a felnőttképzés sem kivétel.

 

A felnőtt oktatók horizontalitás és hierarchia felé való előzetes tudásai, hozzáállása befolyásolja, hogy mennyire lehet befogadó és aktív a tanulási környezet. A hatalmi viszonyok közvetlenül kapcsolódnak az emberek méltóságérzetéhez, elismertségéhez, autonómiájához. Az oktató vagy képző képessége a csoportalapú vagy akár rendszerszintű kirekesztés ellensúlyozására befolyásolja, hogy a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyek számára többé-kevésbé lehető legyen az egyenlőbb részvétel az osztályteremben vagy a képzések során.

 

Fő céljaink, hogy azonosítsuk, valamit szükséges ismereteket, perspektívákat nyújtsunk oktatók és képzők számára a hatalmi egyenlőtlenségekkel és identitásbéli kirekesztésekkel kapcsolatos problémákról, mint például: a rejtett, vagy kevésbé rejtett rasszizmus, kolonializmus, szexizmus és más társadalmi nem alapú és szexuális alapú diszkriminációk, kihívások, amelyekkel a különböző kisebbségi csoportokhoz tartozók és szegénységben élők találkoznak. Szeretnénk továbbá hasznos kompetenciákat, eszközöket, útmutatókat és képzéseket tervezni, valamint kínálni arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a hatalommal és hierarchiával kapcsolatos, gyakran érzelmileg nehéz kihívásokat hatékonyabban kezelni és leküzdeni.

 

A hatalmi egyenlőtlenségek hatását a képzési teremben már most is érzik a képzők és résztvevők is, de a kifejezetten felnőttképzéssel kapcsolatos kérdésekre kevés figyelem irányul. Ezért is időszerű, hogy felhívjuk a figyelmet erre a témára, és utakat kínáljunk a fejlődéshez.

 

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/poder.project

Partnereink:

  • - Élan Interculturel – Párizs, France https://elaninterculturel.com/
  • - Giolli Cooperativa Sociale – Montechiarugolo, Italy https://www.giollicoop.it/
  • - Ulex Project – Lleida, Spain https://ulexproject.org/
  • - Universidade do Porto – Porto, Portugal https://www.up.pt/portal/en/

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával valósul meg.